Tarieven – Hoeveel kost een vertaling?

De tarieven hangen af van verschillende factoren, zoals:

          • Het aantal woorden van de brontekst
          • De moeilijkheidsgraad van de tekst
          • Het formaat waarin de te vertalen tekst wordt aangeleverd
          • Een eventuele specialisatie en/of specifieke terminologie
          • Of het een beëdigde of niet-beëdigde vertaling betreft
          • Of het een spoedvertaling betreft

Om het toe te passen tarief te kunnen vaststellen is inzage van de te vertalen tekst noodzakelijk.

Als basis voor het vaststellen van de kosten voor Vertalingen Frans-Nederlands en Nederlands-Frans gelden de onderstaande tarieven*.

Vertalingen Frans-Nederlands en Nederlands-Frans:

Niet beëdigd – algemeen taalgebruik vanaf  € 0,14 per woord
Niet beëdigd – specifiek taalgebruik vanaf  € 0,16 per woord
Beëdigd vanaf  € 0,19 per woord (excl.verzendkosten)

Minimumtarief per vertaling / opdracht:

Niet-beëdigd – algemeen taalgebruik € 42,50
Niet-beëdigd – specifiek taalgebruik  € 50,00 
Beëdigd € 60,00  (excl. verzendkosten)

 

*U betaalt geen btw.
  Op grond van artikel 25 Wet OB zijn mijn diensten vrijgesteld van btw.

Voor spoedvertalingen geldt een toeslag van 20%.

Het tellen van het aantal woorden vindt plaats in de brontaal, zo mogelijk met behulp van MS Word, en anders handmatig. Bij omvangrijkere documenten die niet met MS Word geteld kunnen worden, wordt een zo zorgvuldig mogelijke schatting gemaakt.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op voor verdere informatie en/of een vrijblijvende offerte: atgort@hetnet.nl