Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen 2018-06-18T14:12:44+00:00

Uw Nederlandse diploma, getuigschrift, echtscheidingsconvenant en/of -beschikking, of een ander officieel document beëdigd vertaald naar het Frans, of juist andersom?
Franse Vertaalservice Teuny Gort, deskundig, betrouwbaar en professioneel!

Een beëdigde vertaling bestaat uit de vertaling van de brontekst, de brontekst zelf en de zogenaamde verklaring van de vertaler. Deze documenten worden aan elkaar vastgehecht nadat elke pagina is voorzien van een stempel met paraaf; op de verklaring wordt ook de handtekening van de vertaler geplaatst. 

Met de verklaring geeft de vertaler aan dat de vertaalde tekst een volledige en zo getrouw mogelijke weergave is van de oorspronkelijke tekst, de brontekst.

Een beëdigde vertaling mag uitsluitend worden gemaakt door een beëdigd vertaler. Dat is een vertaler die op basis van opleiding en ervaring een eed heeft afgelegd bij de rechtbank. Sinds 2009 dient de vertaler ook te zijn ingeschreven in het wettelijk Register beëdigde tolken en vertalers (Wbtv); alleen dan is hij of zij bevoegd tot het leveren van beëdigde vertalingen van (officiële) documenten.

Ik ben in 2003 beëdigd bij de Rechtbank te Dordrecht en sinds 2009 ook ingeschreven in het wettelijk Register beëdigde tolken en vertalers (Wbtv-nr. 483). Ik ben dus bevoegd om beëdigde vertalingen te leveren. Desgewenst kan ik ook zorgen voor een apostille-stempel (hieraan zijn extra kosten verbonden).

Documenten die vaak door een beëdigd vertaler vertaald moeten worden (o.a.):

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte

 • Overlijdensakte
 • Verklaring van Erfrecht

 • Alimentatieverklaring
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

 • Diploma’s, certificaten en getuigschriften 

 • Echtscheidingsdocumenten
 • Verklaring omtrent het Gedrag
 • Beschikking Rechtbank

 • Rijbewijs
 • CV

 • Et cetera…

Heeft u een beëdigde vertaling nodig? Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie: atgort@hetnet.nl.